Par kristīgu Latviju
PIEVIENOJIES MUMS UN ATBALSTI MŪSU TAUTAS KRISTĪGĀS VĒRTĪBAS
Stāvot Latvijas un latviešu tautas likteņupes Daugavas krastā, tālumā redzamas ūdeņu ieskautas drupas, pār kurām slejas krusts - simbols gara un kristīgās ticības spēkam. Drupas reiz bija pirmā Baltijā celtā mūra ēka, Dieva godam celta baznīca, ko cēla sirms, jau sešdesmit mūža gadus sasniedzis Svētā Augustīna ordeņa priesteris, vēlāk pirmais baltu cilšu apustulis, pirmais Baznīcas organizācijas veidotājs Baltijas reģionā, pirmais bīskaps baltu ciltīm - Svētais Meinards no Zēgebergas (Vācija). Dzimis ap 1130/1140 gadu, miris 1196. gada 12. oktobrī. Svētā Meinarda iesāktais evanģelizācijas ceļš ir gājis cauri laikmetiem līdz pat mūsdienām. Lai evanģelizācijas vēsts sasniegtu ikviena cilvēka sirdi, ir nepieciešama liela pašaizliedzība un degsme cilvēkos, kuri tic un kalpo Dievam. Ikviens cilvēks tiek aicināts atsaukties uz Dieva aicinājumu, atbalstot dažādā veidā Baznīcas misiju, un kļūt par Evanģēlija labās vēsts sludināšanas apustuli, lai kopā nestu Dieva Vārdu pasaulē kā to darīja arī Svētais Meinards. 

Mūsu aicinājums ikvienam

Šodien ir tas brīdis, kad ir nepieciešama rīcība, lai sasniegtu mērķus, kuri mūsu sirdīs ir kā pamatuzdevums - nest Kristus vēsti caur paaudzēm un liecināt par to ikvienam cilvēkam. Laiki skrien un dzīve rit ātrā ritumā! Gadsimti mainās, bet mūsu ieguldījums laikmetīgajā vēsturē ir atkarīgs no mums šodien. Mēs katrs gribam paveikt ko skaistu, nozīmīgu mūsu tautai un nākamajām paaudzēm.

Jau šodien un tagad varam spert šo soli un ieguldīt savas dzīves pūles, lai sasniegtu šo morālo un ticības vērtību mantojumu nodošanu nākamajām paaudzēm.

Ikviena nodzīvotā diena ieiet mūsu vēsturē!

Tu tiec aicināts to veidot kopā ar mums.  

"Svētā Meinarda mantojuma fonda" valde

ANNO DOMINI 2021