Muzejs

Latvijas Katoļu Baznīcas sakrālā muzeja izveide

Lai uzsāktu šo projektu, ir nepieciešams apzināt visas Latvijas draudzes un ticīgos ar aicinājumu, pieteikt kādu no sev piederošajiem un īpašajiem eksponātiem, kas varētu kļūt par muzeja neatņemamu sastāvdaļu.

Aicinām ziedot jūsu rīcībā esošus eksponātus, kas atbilst vēsturiskuma nozīmīgumam.

Sakrālais tūrisms

Sakrālā tūrisma kartes izveide

Latvija ir bagāta ar unikāliem un skaistiem dievnamiem, tomēr tūrisma nozarē netiek pozicionēta kā sakrālā tūrisma galamērķis. Līdz ar to, vēlamies izveidot Latvijas sakrālā tūrisma karti, kas pavērtu jaunas iespējas apceļot Latviju iepazīstot tās sakrālo mantojumu, tādejādi piesaistot gan iekšzemes, gan ārvalstu tūristus. Tas sniegtu papildu iespējas attīstīt reģionālo tūrismu, kas, savukārt, veicinātu ekonomikas attīstību Latvijas reģionos.

Mūsu mērķis ir izgatavot interaktīvu Latvijas karti ar dievnamu un citu objektu foto, to aprakstiem, izveidot maršruta karti, t.sk. iekļaujot citus apskates objektus un naktsmītnes iespējas.

Plānotās projekta izstrādes izmaksas: 2’000 EUR

Grāmatu tulkošana


Breviāra tulkošana

Breviārs ir Romas Katoļu Baznīcas lūgšanu grāmatu sējums. Tas sevī ietver īpašu lūgšanu apkopojumu, kas paredzēts garīdzniekiem un arī konsekrētajām personām.
Šāds lūgšanu grāmatu sējums latviešu valodā nav bijis.
Grāmatas oriģināls ir latīņu valodā, tādēļ, lai iztulkotu Breviāru ir nepieciešams piesaistīt speciālistus - gan lingvistikā, gan teoloģijā, filoloģijā u.c.
Breviāra izdošana latviešu valodā būtu vēsturisks notikums Latvijas Romas Katoļu baznīcai.

Aptuvenās tulkošanas izmaksas: 15’000 EUR


Dievnamu restaurācija

Rīgas Sāpju Dievmātes baznīca

Vairāk kā gadsimtu (1765-1892 gadus) Sāpju Dievmātes dievnams bija vienīgais katoļticības centrs Rīgā un Vidzemē. Pāršķirstot Sāpju Dievmātes baznīcas vēstures lappuses, konstatējam, ka izaugot no pieticīga lūšanu nama, svētnīca kļuva par ievērojamu reliģisku un kulturālu centru, kurš kalpoja ne tikai kulta vajadzībām, bet arī ar savām skolām, arhīvu un koriem kļuva par svarīgu elementu Rīgas izglītības sistēmā. Sāpju Dievmātes baznīca ir viena no Vecrīgas vēsturiskākajām un kurai jau sen nav bijuši būtiski restaurācijas darbi. Šim Dievnamam ir nepieciešams atbalsts, lai varētu nostipināt ārējās sienas un ēkas pamatus.

Aicinām arī Jūs palīdzēt savu iespēju robežās, lai varam palīdzēt atjaunot šo Dievnamu.

Fonda darbībai

"Svētā Meinarda mantojuma" fonda ikdienas darbības atbalstīšana

Šodien ir tas brīdis, kad ir nepieciešama rīcība, lai sasniegtu mērķus, kuri mūsu sirdīs ir kā pamatuzdevums - nest Kristus vēsti caur paaudzēm un liecināt par to ikvienam cilvēkam. Laiki skrien un dzīve rit ātrā ritumā! Gadsimti mainās, bet mūsu ieguldījums laikmetīgajā vēsturē ir atkarīgs no mums šodien. Mēs katrs gribam paveikt ko skaistu, nozīmīgu mūsu tautai un nākamajām paaudzēm. 
Ikviena nodzīvotā diena ieiet mūsu vēsturē!
Tu tiec aicināts to veidot kopā ar mums.  

Visi izklāstītie projekti ir tikai maza daļiņa no visām vajadzībām. Ikviens no mums var atrast savu ieguldījuma veidu kādā no tām.

Mēs nesen kā esam sākuši savu darbību, tāpēc būsim pateicīgi Jums par Jūsu atbalstu lūgšanā, padomā kā arī materiālajā atbalstā. 

Ikvienai Jūsu naudas vienībai ir īpaša vērtība, jo ne naudas nomināls to nosaka, bet gan sirds dāsnums ar kuru tas tiek dots!  

Katram cilvēkam gribas atstāt aiz sevis kaut ko un šī ir tā iespēja - esi viens no mums!!!

"Svētā Meinarda mantojuma fonda" valde

ANNO DOMINI 2021